Khai thác là công ty sản xuất thiết bị máy móc tại Việt Nam.
Nhưng hoạt động với một vai trò khác nữa là nhằm hướng đến Việt Nam.
Quy khác hàng muốn hướng đến Việt Nam hoặc hàng gia công xin Liên hệ cho chúng tôi.

Topics

2013.6.1

Xây dựng trang web vào ngày 1.6.2013。

ABOUT US

Tên công ty:
Công Ty TNHH Khai Thác
Giám đốc:
Nguyen Hoang Hao
Địa chỉ:
45/5 Ap Dong,Vinh Phu,Thuan An, Binh Duong, Vietnam
TEL:
+84-650-3636374