Hình thức nhận đặt hàng gia công sản phẩm

Nhận bản vẽ qua mail từ khách hàng

Đưa ra báo giá

Đặt hàng:Phát hành đơn đặt hàng

Gia công tại nhà xưởng gia công

Xủ lý bề mặt, xử lý nhiệt

Kiểm tra tại nhà máy

Gởi hàng bằng đường thủy hoặc hàng không

※Việc liên lạc báo cáo tình hình sản xuất , báo giá sẽ do phụ trách Người Nhật đảm trách.

Xưởng gia công

Nhà xưởng gia công 1

Nhà xưởng gia công 2

Dụng cụ đo củ công ty Khai Thác

Tên Nhà sản xuất, Loại Kích thước Số lượng
Máy CMM Nakamura MFG. EXLON ZIII 453 400×500×300 1
Thước cặp Mitutoyo, NSK, NSK, Niigata Seiki, Nakamura MFG. 0-700 7
Panme đo ngoài Mitutoyo 0-125 5
Panme đo trong Niigata Seiki 0-50 2
Panme 3 điểm Mitutoyo 15-50 2
Thước đo lỗ Mitutoyo 18-100 4
Đồng hồ đo Mitutoyo, Teclock 0.01-10 5
Thước đo sâu Teclock, Niigata Seiki 0-300 3
Thước đo chiều cao Mitutoyo 0-300 2
Cử Mitutoyo 0.05-200 2
Dưỡng ren Sokuhansha Nhiều loại
Bàn đá Uni Seiki 300×450×100 1

Mẫu sản phẩm gia công